Takmičenje ko može brže da napravi traktor od Lego kockica obeležilo je porodične dane na štandu Evropske unije Master sali 88. Međunarodnog sajma poljoprivrede u Novom Sadu.

Dok su se najmlađi igrali i uživali u crtanju i bojenju voća i povrća i razgovoru o omiljenim jesenjim plodovima, roditelji su imali priliku da se informišu o tome na koje sve načine EU podržava Republiku Srbiju u oblasti poljoprivrede.

Kako kvalitet mleka direktno utiče na izvoz, neposredni uticaj borbe sa infektivnim oboljenjima domaćih životinja, kao što je mastitis kod krava, ili uticaj iskorenjivanja besnila kod divljih životinja na zdravlje domaćih životinja, bile su neke od tema koje su zainteresovale posetioce tokom vikenda na projektnom štandu.

Raznovrstan program, koji podrazumeva po radionice koje će se održavati u „Master“ kongresnom centru svakoga dana do zatvaranja Sajma, odražava bogatstvo strateških tema koje pokriva ovaj projekat posvećen usklađivanju poljoprivredne politike i pripremi javne uprave za primenu standarda EU, a koji se uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije sprovodi u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.