Mladi poljoprivrednici u Evropskoj uniji prepoznati su kao ključni za održivi razvoj poljoprivrede i da podsticanje njihovog uključivanja može da osigura budućnost proizvodnje hrane i zaštitu životne sredine, rekao je predstavnik Generalnog direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj Evropske komisije (DG AGRI) Mariuš Legovski na skupu “Reforma Zajedničke poljoprivredne politike i uticaj na male i mlade poljoprivrednike”.

Šef odseka za evropske integracije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) Milanka Davidović uporedila je stalno reformisanje ZPP i usaglašavanje nacionalnih politika među članicama Evropske unije sa “metom u pokretu”, a proces prilagođavanja domaćih propisa sa “trčanjem za tom metom”.

Program menadžer iz Delegacije EU u Srbiji Laslo Arendaš, složio se sa tom metaforom, ističući da svaki novi sastav Evropske komisije donese nove ideje i da je to priroda ovog procesa. On je istakao da se kreatori politika u EU trude da dobiju adekvatne povratne informacije sa terena i da je polje za diskusije otvoreno, što omogućava da reforma ZPP bude neka vrsta javne rasprave.

Davidović je prisutnima objasnila da je projekat, kojim koordinira ispred MPŠV, „Jačanje kapaciteta za usklađivanje sa pravnim tekovinama EU u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike“ tehnička pomoć Evropske unije Srbiji u ispunjavanju mera za otvaranje pregovaračkih poglavlja 11. i 12, a u kasnijoj fazi i zatvaranje pregovora.

Ona je naglasila da su mladi i mali proizvođači u fokusu poljoprivredne politike Srbije, što se podudara sa ciljevima Evropske unije. Karakteristika domaćeg sektora poljoprivrede je veliki broj malih poljoprivrednih gazdinstava i sve veći odliv mladih iz ruralnih područja i da ovim grupacijama treba pomoći tako da „imaju održivu poljoprivrednu proizvodnju, pristojno zarađuju i žive od svog rada“.

Zbog potrebe svih zemalja članica za generacijskom obnovom, ZPP predviđa da svaka država iz svojih budžeta izdvoji najmanje tri odsto za direktna plaćanja za mlade poljoprivrednike kako bi im se olakšalo uspostavljanje farmi. Nova reformisana ZPP, koja čeka konačno usvajanje, može se zvati „zelenom“ zbog sve zahtevnijih ekoloških kriterijuma koje svi poljoprivrednici treba da ispune, napomenuto je na konferenciji.

Skup “Reforma ZPP i uticaj na male i mlade poljoprivrednike”, samo je jedan u nizu događaja koje zajednički organizuju Ministarstvo, Delegacija EU u Srbiji i projekat na 88. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu.