Mere pretpristupnih fondova za razvoj ruralnih područja (popularno IPARD) su najvidljiviji deo pomoći Evropske unije srpskoj poljoprivredi i verovatno prva reč na koju poljoprivrednici pomisle kada se pomene EU.

Predstavnici IPARD Upravljačkog tela predstavili su na konferenciji održanoj u okviru sajma poljoprivrede mogućnosti koje u okviru pretpristupne pomoći Evropske unije nudi novi program, a aktivnoj diskusiji doprineli su posetioci svojim pitanjima i sugestijama.

Uskoro nas očekuju važni sastanci u Briselu u vezi sa IPARD III programom, napomenuo je juče ministar poljoprivrede. šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović.

Nakon predstavljanja uspešnih priča korisnika Mere 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i Mere 3 – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, predstavnici IPARD agencije odogovorali na pitanja i nedoumice u vezi sa implementacijom IPARD II mera.

Konferenciju je, u okviru promotivne kampanje Delegacije EU „Za naša polja – #EU za poljoprivredu”, organizovalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa EU projektom tehničke pomoći „Jačanje kapaciteta za usklađivanje sa pravnim tekovinama EU u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike”.

Šta tu ima za vas? Pogledajte na snimku cele radionice.